Krachtige leeromgevingen en scholenbouw

21st Century Skills: Nieuwe competenties? Nieuwe fysieke leeromgevingen?

Met dit project wel men zicht krijgen op manieren om de relatie tussen de schoolinfrastructuur en onderwijsdoelen te versterken om zo “scholen voor de toekomst” te (her)ontwerpen en dus 21st century learning mogelijk te maken. Dit onderzoek maakt gebruik van een contextanalyse (juridische en financiële kaders) en een case study in 8 Vlaamse scholen.

De literatuurstudie en de analyse van de verschillende cases vormden de basis voor de praktijkgerichte inspiratiegids. Deze inspiratiegids heeft een drieledige doelstelling:

  • sensibiliseren van bouwheren;
  • inspireren met onderbouwde goede praktijkvoorbeelden; 
  • ondersteunen in het plannings- en ontwerpproces van bouwen en verbouwen (eventueel via stappenplannen), en dit binnen de bestaande financiële en fysieke normering

Op deze website vind je meer informatie.

Rapporten

(toegevoegd op 28 juni 2019)