Zet open, die schoolpoort

In de Standaard van 31 augustus 2019 werd een artikel gewijd aan de Brede School. Het artikel vind je hier

In het artikel wordt Brede School bekeken vanuit de functie "naschoolse opvang". Uiteraard is het bredeschoolconcept ruimer en breder. Het gaat immers over het creëren van een brede leer-omgeving om de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren te optimaliseren. Dit betekent inzetten op die leer- en leefomgeving tijdens én na de schooluren, binnen én buiten de schoolmuren. Met aandacht voor cultuur-welzijn-sport-....

 

(Toegevoegd in september 2019)