Brede School en infrastructuur: hoe zit dat?

Infrastructuur bekijken we ruim: het gaat over gebouwen én ruimtes die ter beschikking zijn in een buurt (scholen, vergaderzalen, ruimtes, speelpleinen, parken, …). Brede School werkt aan het verbreden van de leer- en leefomgeving. Infrastructuur speelt een belangrijke rol en kan beperkend zijn (door afwezigheid van toegankelijke structuur, inrichting, …), maar kan uiteraard ook versterkend werken. Zo kunnen een grote speelplaats, parken in de buurt, een bibliotheek met ruimte, … extra mogelijkheden creëren voor een Brede School. Door samen te werken, kunnen ruimtes beter benut worden (een theaterzaal in de buurt, een vergaderzaal op school, een speelplein, …), kunnen organisaties toegankelijk gemaakt worden of beter zichtbaar.

Infrastructuur is dus een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van Brede School.

Meer informatie vind je bij Organisatie van een Brede School > infrastructuur.

Tip: Website Slim gedeeld over het delen van infrastructuur.