Colofon

Deze website werd gerealiseerd door het Steunpunt Diversiteit & Leren in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen & Brussel en gelanceerd in april 2014.

  • Prof. dr. Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit & Leren, inhoudelijke coördinator
  • Lia Blaton, Steunpunt Diversiteit & Leren, inhoudelijke uitwerking

De teksten op de website zijn gebaseerd op de expertise ontwikkeld door het Steunpunt Diversiteit & Leren en Brede Scholen in Vlaanderen en Brussel. De volgende onderzoekers en vormers volgden (de voorbije jaren) Brede School op, werkten mee het referentiekader uit, ontwikkelden methodieken en bundelden praktijkervaringen: Lia Blaton, Marjan Engels, Veerle Ernalsteen, Annelies Joos, An Lanssens en Evelyn Morreel.

Alles wat rond Brede School gebeurt en ontwikkeld wordt, kan enkel dankzij de Brede Scholen die in een lokale context inspelen op noden en werken aan het maximaliseren van ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Daarom willen we alle Bredeschoolprojecten en medewerkers van steden en gemeenten die Brede School binnen het lokale beleid een plek geven van harte danken voor alle input en voorbeelden en het nalezen van de teksten.

Meer informatie? Mail naar info@diversiteitenleren.be

 

Ter info: Het Steunpunt Diversiteit & Leren ondersteunde Brede School in Vlaanderen (in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen & Brussel) tot eind 2014. De website vullen we af en toe aan. In 2018-2019 deden we een grondige update. 

Indien u zelf een praktijkvoorbeeld heeft, materialen voor brede scholen, ... stuur het gerust door.