Wegwijzer

Thema's

Op de hoofdpagina vind je volgende rubrieken:

Per thema vind je heel wat informatie, per thema kan je ook methodieken en 'in praktijk' bekijken die aansluiten op deze rubrieken. De bronnen naarwaar verwezen wordt, vind je terug in het kenniscentrum.

Methodieken

Met deze methodieken kan je aan de slag om Brede School in praktijk vorm te geven.

In praktijk

In praktijk bundelt praktijkvoorbeelden van Brede Scholen in Vlaanderen. Telkens wordt achtergrondinformatie gegeven over de Brede School die aan bod komt, vervolgens wordt ingezoemd op één activiteit of één aspect van de bredeschoolwerking die we in de kijker zetten. Deze praktijkvoorbeelden worden regelmatig aangevuld.

Nieuws

Nieuwe voorbeelden, methodieken, maar ook studiedagen of artikels en publicaties worden aangekondigd in deze rubriek.

Kenniscentrum

In het kenniscentrum vind je heel wat achtergrondinformatie over Brede School:

Bronnen (hiernaar wordt op deze website verwezen) en artikels, publicaties, onderzoeksrapporten, verslagen van studiedagen en vaak gestelde vragen.