Waar vinden we subsidies voor Brede School?

Een lijst van subsidiekanalen voor Brede Scholen is er niet. Voor Brede Scholen die op zoek zijn naar bijkomende middelen raden we daarom aan om vanuit de analyse en acties die jullie Brede School opstelt, te gaan kijken naar mogelijke financieringskanalen:

  • Een aantal steden en gemeenten namen in hun meerjarenplan Brede School op. Bekijk dus of uw lokale beleid ook subsidies geeft voor (een deel van) uw werking. Maar ook vanuit beleidsdomeinen (gezondheid, jeugd, sport, cultuur, …) kan het zijn dat uw gemeente subsidies voorziet.
  • Vanuit de Vlaamse overheid worden subsidies gegeven vanuit verschillende beleidsdomeinen. Afhankelijk van waar uw Brede School aan werkt, kunt u beroep doen op deze kanalen: bijvoorbeeld vanuit cultuur, sport, …
  • Stichtingen (bijvoorbeeld Koning Boudewijnstichting; Stichting Koningin Paola; telenetfoundation) doen af en toe oproepen voor projecten waarbij samenwerking tussen verschillende sectoren centraal staat.