Joos & Ernalsteen, 2010

Joos, A. & Ernalsteen, V. (2010). Wat is een brede school? Een referentiekader. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.