Organisatie van een Brede School

Dit thema gaat in op de organisatie van een Brede School. Dit is immers een cruciaal aspect van de werking. Aan bod komt de samenstelling van het samenwerkingverband, de coördinatie en de rol die infrastructuur kan spelen.