Wat is een Brede School?

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit verschillende sectoren, waaronder één of meerdere scholen, die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving, in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context.

Dit referentiekader Brede School werd ontwikkeld op basis van internationale literatuur en ervaringen van Brede Scholen in Vlaanderen en Brussel (Joos & Ernalsteen, 2010 Joos, A. & Ernalsteen, V. (2010). Wat is een brede school? Een referentiekader. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren. ). De term Brede School komt overgewaaid uit Nederland, andere termen die gebruikt worden zijn: community schools (VK en VS), extended schools (VK), vensterscholen (Groningen), …  Maar het gaat niet om een term, de inhoud staat centraal, namelijk het creëren van samenwerkingsverbanden rond kinderen en jongeren om hun kansen te vergroten.

Meer lezen?