Wat is het financiële plaatje van een Brede School?

Een vraag die vaak gesteld wordt: wat is het prijskaartje van een Brede School? Dit is een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat in praktijk Brede Scholen er heel verschillend uitzien. Uit de impactbevraging ( Joos, Ernalsteen, Engels & Morreel, 2010 Joos, A., Ernalsteen, V., Engels, M. & Morreel, E. (2010). De impact van Brede School. Een verkennend onderzoek. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren. ) blijkt dat een coördinator onontbeerlijk is voor het netwerk Brede School. Financieel betekent dit dat er middelen ingezet worden voor een loon, maar het kan ook gaan over het herverdelen van taken, het inzetten van een aantal uren voor de coördinatie en het opnemen van taken in een takenpakket van partners uit verschillende organisaties. Daarnaast werken vele Brede Scholen met werkingsmiddelen om acties op poten te zetten. Maar ook daar is er variatie: gaande van het vrijmaken van middelen vanuit verschillende organisaties, inzetten van budgetten van een organisatie voor een bepaalde actie binnen de Brede School,  …

Meer lezen?