Is een Brede School een gebouw?

De term Brede School doet velen vaak denken aan een gebouw waarin verschillende organisaties die werken voor kinderen en jongeren samen huizen. Maar, een Brede School is meer dan een gebouw. Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit verschillende sectoren, waaronder één of meerdere scholen. In de samenwerking gaat het over het verbreden van de leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren.

Een belangrijk element van die leer- en leefomgeving is infrastructuur en ruimtelijke omgeving. Die ruimtelijke aspecten kunnen beter aangepakt worden: schoolgebouwen gedurende bepaalde periodes leeg, en kunnen dus beter ingezet worden; in steden kampen organisaties met een ruimtetekort, de omgeving van scholen/wijken kan verbeterd worden in termen van veiligheid, maar ook verbindingen tussen plekken waar kinderen vertoeven (verbindingsweefsel en speelweefsel) kunnen bijdragen tot het verbeteren van die leer- en leefomgeving.

Het gaat er dus niet om dat alle organisaties of alle activiteiten doorgaan in één gebouw. Wat het belangrijkste is, is de samenwerking tussen verschillende organisaties, zodat er een betere samenhang en doorstroom is.

Meer lezen?