Onderzoeksrapporten

Assuralia, Memo Brede School, 23 mei 2012

Blank, M.J., Melaville, A. & Shah, B.P. (2003). Making the difference. Research and Practice in Community Schools. Washington: Coalition for Community Schools.

Bohez, H. & Feys, S. (2012). In ruimte naar de Brede School. Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van een pedagogisch en maatschappelijk concept. Brussel: AGIOn.

Cummings, C., Dyson, A., Muijs, D. et all. (2007). Evaluation of the Full Service Extended Schools Initiative: Final Report. Manchester: University of Manchester.

Joos, A., Ernalsteen, V., Engels, M. & Morreel, E. (2010). Eindrapport Brede School. Verslaggeving en aanbevelingen na drie jaar proefprojecten Brede School in Vlaanderen en Brussel. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren/Steunpunt Gelijke Onderwijskansen.

Morreel, E. (2009). Zo coördinatie, zo Brede School? Een verkenning naar de inbedding van de coördinatierol. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

Pirard, F., Ruelens, L. & Nicaise, I. (2004). Naar een brede school in Vlaanderen? Onderzoek in opdracht van de Cel Cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Leuven: HIVA (KULeuven).