Nieuwsbrief Brede School - September 2014

Brede School online

Diversiteit in actie – luik Brede School

Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. Diva benadert omgaan met diversiteit zowel vanuit een visie op diversiteit als vanuit concrete thema’s.

We vulden deze zomer het thema ‘Brede School’ aan. Je vindt algemene informatie over Brede School en tips, alsook enkele activiteiten voor de lerarenopleiding (in de klas/tijdens de stage).

Website Brede School

Op de inspiratiedag Brede School (29 april 2014) werd de nieuwe website gelanceerd. Op deze website vind je achtergrondinformatie, een kenniscentrum met artikels en infofiches en verslagen van studiedagen, praktijkvoorbeelden en methodieken, ...  Deze website wordt regelmatig aangevuld.

 

Brede School in de wereld: vensterscholen in Groningen

De vensterscholen uit Groningen worden gerekend tot de eerste generatie brede scholen in Nederland. Groningen kreeg van de stichting Nationale Onderwijsweek de titel: “Onderwijsstad van Nederland 2014/2015”. In de brochure ‘Groningen ademt onderwijs’ staat de nieuwe impuls voor de Vensterscholen centraal. Het Steunpunt Diversiteit & Leren trok in juni 2014 naar Groningen om te bekijken hoe deze nieuwe impuls voor de Vensterscholen vorm krijgt.

Een verslag van de werking en nieuwe impuls lees je hier (pdf-document).

Brede School in de meerjarenplanning van steden & gemeenten

Begin 2014 maakten we een analyse van Brede School in de meerjarenplanning van de centrumsteden en een aantal kleinere steden en gemeenten. We bekeken hoe Brede School in deze meerjarenplanningen aan bod komt en welke accenten gelegd worden. Het verslag vind je hier.

Vormingen/consultancy/informatiesessies

Het Steunpunt Diversiteit & Leren ondersteunt in 2014 de werking van Brede School in Vlaanderen. Wil je ondersteuning op vlak van Brede School,  heb je een concrete vraag, wil je een vorming inrichten voor je gemeentediensten/teamleden op school/… neem gerust contact op.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief?

Inschrijven kan via deze link (e-mail).