Verbreden van een leer- en leefomgeving betekent kinderen en jongeren meer kansen bieden om een brede waaier aan ervaringen op te doen en zich veelzijdig te ontwikkelen (Ernalsteen & Joos, 2011 Ernalsteen, V. & Joos, A. (2011). Wat doet een Brede School? Werken aan een brede leer- en leefomgeving. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren. , p.6).

Verbreden kan op verschillende manieren:

Nieuwe contexten creëren

Wanneer het bestaande aanbod onvoldoende blijkt om tegemoet te komen aan de noden in een buurt of wijk kan een Brede School nieuwe activiteiten organiseren. Het kan gaan om sport, vrij spel, cultuur, jeugdwerk, … en dit zowel binnen als buiten de school(m)uren.

Bestaand aanbod toegankelijker maken

Soms is het bestaande aanbod onvoldoende bekend of blijkt de drempel tot participatie voor sommige kinderen en jongeren te hoog. Een Brede School kan drempelverlagend werken en/of acties organiseren gericht op (een betere) kennismaking met het aanbod en toeleiding erheen. Acties die hierbij aansluiten zijn zeer uiteenlopend: bezoeken van organisaties in de buurt, het maken van een folder, het organiseren van een vrijetijdsmarkt, het analyseren van toegankelijkheid van organisaties (onthaal, verwelkoming, ...).

Infrastructuur openstellen en herinrichten

(School)infrastructuur openstellen en herinrichten buiten de gebruikelijke (school)periodes biedt kinderen en jongeren meer mogelijkheden tot zich ontspannen, bewegen, … Het creëert voor alle gebruikers meer informele ontmoetingsmogelijkheden. Daar kunnen dan weer nieuwe dingen uit volgen.

Alle registers opentrekken ( Joos, Ernalsteen, Engels & Morreel, 2010 Joos, A., Ernalsteen, V., Engels, M. & Morreel, E. (2010). De impact van Brede School. Een verkennend onderzoek. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren. )

Verbreden blijkt in praktijk de core-business te zijn van Brede School. Elke Brede School zet hier het meest op in. Samenwerkingsverbanden die gecoördineerd worden door een niet-schoolse partner en waar meerdere scholen deel van uitmaken hebben hier aandacht voor. Inzetten op versterken is vaak gericht op ouders, buurt en/of leerkrachten en veel minder op de kinderen of jongeren zelf. Breed leren vindt vooral plaats in het kader van de school. Het accent ligt op het opzoeken van realistische leercontexten. Brede Scholen die al langer bestaan, blijken meer en meer in te zetten op alle registers en te werken aan de kwaliteit van wat gebeurt.