Versterken

Versterken van de leer- en leefomgeving betekent het wegwerken van hindernissen die het voor kinderen en jongeren moeilijk maken om ervaringen op te doen, en het ondersteunen van (anderen in) de omgeving van kinderen en jongeren (Ernalsteen & Joos, 2011 Ernalsteen, V. & Joos, A. (2011). Wat doet een Brede School? Werken aan een brede leer- en leefomgeving. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren. , p.11).

Barrières wegwerken

Wanneer factoren zoals gezondheid, veiligheid, socio-economische status en andere de ontwikkeling van kinderen en jongeren hinderen, kan de Brede School deze leerbarrières proberen te beïnvloeden.

De omgeving van kinderen en jongeren informeren en competenter maken

Ouders, buurtbewoners, begeleiders, partners, jeugdwerkers, leerkrachten, … meer informeren en competenter maken is een tweede mogelijkheid om de leer- en leefomgeving van kinderen en jongeren te versterken. Het kan gaan om activiteiten te organiseren voor ouders waarin ze competenties verwerven die hen zelf als volwassene versterken en/of hen ook meer mogelijkheden bieden om hun kinderen beter te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Partners, begeleiders, leerkrachten, … leren via deze acties vaak de buurt en de leefwereld van de kinderen en jongeren beter kennen en doen daar hun voordeel mee.

Fysieke omgeving optimaliseren

Een Brede School draagt bij aan de netheid van de omgeving, een veilige verkeersituatie, meer speelruimte, … Dit gebeurt vaak via een tijdelijke samenwerking met partners die niet noodzakelijk deel uitmaken van het ‘vaste’ netwerk van de Brede School, maar eerder ad hoc zijn.