Effect van een Brede School

Het maximaliseren van ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren staat centraal in de werking van een Brede School. Het is dan ook belangrijk om na te gaan wat voor effect een samenwerkingsverband teweeg brengt. Maar, gezien Brede Scholen opereren in een complex sociaal veld, is dit niet altijd eenvoudig. We brengen enkele onderzoeken over effecten van samenwerkingsverbanden als Brede School samen:

Wat brengt een Brede School teweeg?

Brede Scholen brengen heel wat teweeg op verschillende terreinen: kinderen & jongeren, familie, scholen en de buurt. We vatten verschillende internationale onderzoeken samen.

Impactbevraging

Van 2006-2009 liepen in Vlaanderen proefprojecten Brede School. Op het einde van de proefprojectperiode werd in kaart gebracht welk effect de werking van Brede School had op verschillende terreinen.

Proefprojecten: 3 jaar later

In 2012 bevroegen we de voormalige proefprojecten Brede School opnieuw. Hier kunt u lezen hoe de projecten geëvolueerd zijn na het stopzetten van projectsubsidies.